Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành  
 
 

(Vũ đang đọc binh pháp trong dinh trại. Trống đánh dồn dập, Tam và Nhị chạy vào)
Nhị: Soái huynh! Soái huynh!

- Cảnh diển: không phải trong dinh trại mà là ở ngoài.

- Diễn: a Linh rất tinh trong nét diễn. Khi ra lịnh đưa quân phá đập, thì anh diễn nét không dứt khoát lắm, đảo mắt vài lần.

- Trang phục: Ti thích bộ áo này, Vũ Linh khoe tí … hihih … cổ!

- Thâu tiếng: đoạn thâu tiếng này cũng khá hay. Lúc này Vũ ca chưa có vô phòng thâu, ns Thanh Tòng, Chí Bảo và Thanh Sơn đang tập vai của mình với dàn nhạc Minh Tâm. Vừa xong thì "Nhan Vũ" bước vào. Vừa thấy mặt là Thanh Sơn bắt liền, "Anh 5 dằn cho em đoạn này đi anh 5". (Đa số những đoạn "dằn" là không phải do Ti bỏ vô, tự ns thêm vào coi như là phụ diễn với nhau, cái kiểu mình gọi nôm na là "quăng bắt".) A Linh bước tới liền, không hỏi không ngạc nhiên không thắc mắc, đọc sơ qua, cái thâu luôn. Đó là chỗ anh dằn 2 lần cho Thanh Sơn, "Sao!?", "Thế nào!?". Chời ơi, mới mĩm miệng cười nhẹ với tác giả thôi mà "Nhan Vũ" đổi gương mặt liền, nghe chữ "Sao?", "Thế nào?" nó vang dội cả phòng thâu ... giống Phù Sai hông

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật