Cảnh quay vào khoảng 4 giờ chiều, nắng vừa đủ rất đẹp cho cảnh quay, nhưng nghệ sĩ thì rất cực vì nắng chiều khá hắt vào người. Muốn vào cảnh quay phải đi xuống vực dốc khá cao, rất dễ bị vấp ngã vì cỏ hoang mọc khá cao, và những rễ cây nằm len trong cỏ.