Hồi 04: Trương Phu Nhân  
 
 

(Cảnh nhà sau của dinh vương gia, lá thuốc được phơi đầy ở sân, Vũ đang đổ lá thuốc trong gùi ra. Trương phu nhân bước vào. Đoạn này vì Trương phu nhân và Vũ vì có quan hệ mẹ con mà không biết, chỉ cảm giác trong tâm linh)


- Bài “Ru ngũ” nồng nàn là điểm chánh của đoạn này, nhưng bị rớt 1 điểm nhỏ. Đó là ở những đoạn “à ơ”, Ti có viết là “đoạn này a Linh hòa giọng à ơ vô cho hay hơn ” mà a Linh … im. Buồn Lúc thâu tiếng, a Linh hát bài này ở giọng trầm rất là hay, nghe đã tai luôn.
Khoái nhất ở đoạn này là giọng nói nghe muốn nhảy vô hun cho mấy cái, “Con thì lại mong được nghe phu nhân hát. Giọng trầm ấm dịu dàng mà cảm thấy thanh bình trong lời ru. Tới bây giờ đã nằm lòng mà vẫn mãi muốn nghe.” Giọng gì mà ngọt mà hiền mà dễ chương gì đâu á.
- Diễn xuất: thích nét diễn dịu dàng kiểu "mệnh phụ phu nhân" của cô Thoại Miêu. Có vài ý kiến là sao Ti không mời cô Ngọc Đáng cho vai này, vì coi Cửu Tuyền, cô diễn đối với Vũ Linh trong vai Mẹ quá hay. Vai Quốc mẫu đó đúng là vai của cô Ngọc Đáng, rất cầm quyền rất oai nghi trong cử chỉ. Nhưng vai Trương phu nhân thì Ti viết cho Thoại Miêu, vì cô Thoại Miêu có nét diễn dịu gần như không diễn nên vai diễn rất tự nhiên, hợp với vai người Mẹ hiền mang nỗi tâm sự mất con hơn là lối diễn "động" của cô Ngọc Đáng.

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật