Hồi 20: Khóc Diệp Cơ  
 
 

Hà hà... bi hùng ca!!! Hơi tiếc ở chỗ là không có vũ đạo... tại vì "logic" không cho phép làm bậy!!! Rút tên ra là ngã đùng ra chít liền, không có cái vụ than thở khóc lóc.

- Ngay đoạn cuối, theo Ti, thay vì a Linh cứ đứng ôm TMỹ, thì có thể để a Linh thả người TMỹ từ từ xuống và anh diễn nét "hết lực", cái kiểu té khụy người xuống vì không ngờ "sao ...sao không chết người trai khói lửa mà chết người em gái tôi thương..." thì có lẽ sẽ cảm xúc hơn. Đó là ý của Ti, nên mới để đoạn nhạc cuối dài như vậy ... để diễn.

Cơ: À a a á a a à a a a
Bên chàng ca xang
(nhạc, Cơ loạng choạng trong bước vũ, Vũ ráng dìu bước Cơ. Cơ từ từ ngã xuống, Vũ ôm Cơ vào lòng, đau đớn cắn răng kềm nước mắt)
Vũ: a à a a a
A a a á à a á a à .. á a à a …


- Đoạn "aaa ... "đầu là của TMỹ, nhưng vì giọng lên khá cao nên a Linh lãnh luôn.

- Thâu tiếng thì như Ti đã nói qua rồi, là a Linh không cho TMỹ "rên", vừa tới chữ "xang" là ... chít liền! Tới đoạn anh Linh "A ...." thì Ti lại dặn anh đừng khóc, khóc thảm lắm, thì ổng bossy ngược lại, "Phải khóc chứ em. Vợ chết mà không cho tui khóc là sao?" Thật ra thì đoạn này trong đầu của Ti, Diệp Cơ chưa ngũm mà chàng và nàng ... múa, đoạn "aaaaa..." mới là đoạn Diệp Cơ từ từ tắt thở, Nhan Vũ chỉ biết "aaaaa ..." như để kết bài cho vừa lòng vợ. Rồi sau khi dứt, thì Nhan Vũ mới hết sức lực vì vừa đau khổ vừa hối hận, nên chịu không nổi mà khụy người nhưng vẫn đỡ người Diệp Cơ trong lòng. Từ cái đau và hối hận đó mới chuyển qua thù Trương Quân Thành.

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật