Thông Báo Đặc Biệt  
 
 

Ngày 3 tháng 12, 2007:  Trung tâm đang chuẩn bị gởi DVDs và CDs đến quý khán thính giả với số invoice từ số 53123 đến số 53275 với chữ ký tay của nghệ sỹ Vũ Linh.  Rất cám ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ cho trung tâm.  Hiện tại, Trung tâm chỉ còn khoảng 50 bìa DVDs có chữ ký tay của nghệ sỹ Vũ Linh.  Vì do công việc đòi hỏi và địa lý cách xa của trung tâm phát hành,  nghệ sỹ Vũ Linh không đủ thời gian và điều kiện để ký tặng cho tất cả các quý khán thính giả ái mộ khắp nơi.  Xin thành thật xin lỗi và rất cám ơn sự thông cảm của quý khán thính giả. 

Thông báo riêng cho các quý khán thính giả đã đặt hàng trọn bộ.  Có tất cả 7 DVDs và CDs cho trọn bộ Lưỡng Quốc Thâm Tình.  Nhân viên đóng gói sẽ cẩn thận và bảo đảm gởi đúng hàng cho quý khán thính giả.  Nhưng nếu thiếu hoặc không đúng hàng, xin vui lòng email hoặc gọi cho trung tâm, chúng tôi sẽ gởi lại hàng cho quý vị miễn cước phí. 

Thông báo cho các quý khán thính giả mua DVDs và CDs.  Tùy theo đơn đặt hàng mà số lượng DVDs và CDs khác nhau.  Nhân viên đóng gói sẽ cẩn thận gởi đúng hàng cho quý khán thính giả.  Nhưng nếu thiếu hoặc không đúng hàng, xin vui lòng email hoặc gọi cho trung tâm, chúng tôi sẽ gởi lại hàng cho quý vị miễn phí.

Trung tâm cũng xin gởi lời cám ơn đến nghệ sỹ Vũ Linh đã dành thời gian ký tên.  Xin nói thêm là do thời gian quá cận, nhà in đã in không kịp bìa theo dự định để đưa đến anh Vũ Linh ký tên.  Những ngày sau thì anh Vũ Linh bận đi show ở tận Long An nên về đến nhà rất trễ, nhưng anh đã thức đến 3 giờ sáng để ký trên các bìa DVDs cho kịp ngày hôm sau gởi hàng về lại Hoa Kỳ. 

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật