Ngày Phát Hành  
 
 

DVD Lưỡng Quốc Thâm Tình sẽ được phát hành vào ngày 14 tháng 12, 2007 ở Hoa Kỳ; 17 tháng 12, 2007 ở Việt Nam. Xin thành thật cáo lỗi cùng các quý vị khán thính giả về việc phát hành trễ 1 tuần.  

1. DVD Lưỡng Quốc Thâm Tình (1 DVD dài 3 tiếng 5 phút, và thêm 10 phút hình ảnh phòng thâu, ngoại cảnh và phim trường).  Thay vì 2 DVDs như đã thông báo, trung tâm đã quyết định làm 1 DVD (double layer) để cho quý khán giả được thuận tiện trong việc xem DVD.  

1. Audio Compact Disc - 3 CDs nhạc cho mỗi kịch bản

2. Audio Compact Disc - 1 CD chọn lọc nhiều tiểu khúc hồ quãng và âm điệu cải lương khoảng 50 phút.

3. DVD Hậu Trường - 1 DVD phim cảnh phòng thâu, ngoại cảnh và phim trường, hình ảnh,... dài 1 tiếng 14 phút.

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật