Nhạc sĩ Minh Tâm ép Vũ Linh lên cao giọng quá, Vũ Linh ... bức xô! hà hà hà ...