"Hoài Mơ" là tên bài nhạc, rất khó hát vì âm quãng quá cách biệt giữa độ cao và thấp. Nhạc sĩ Minh Tâm đang đứng giữ nhịp cho nghệ sĩ Vũ Linh.