Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân  
 
  (Vân buồn, Thành vào an ủi, quân vào báo Diệp Cơ thách đấu)

- Giọng hát: Theo nhận x
ét của Ti thì Trinh Trinh rất vững nhịp và rất lanh trong việc chuyển tiếp nhịp của bài hát. Trọng Nghĩa hơi bị cái nhựa của cải lương lây qua hồ quảng, nên hát nhạc hồ quảng không được hay cho lắm.

- Tâm lý nhân vật không có gì phải khó hiểu, mà rất là căn bản “cải lương” – nhìn người yêu hạnh phúc là mình hạnh phúc! Bản thân Ti thì Ti không tin vào chuyện “thánh tiên” này, yêu không được là ghen, mà ghét rồi thì sẽ có hận. Nhưng trong cuộc sống thì Ti đụng chuyện “hi sinh” tình cảm này … hơi bị nhiều mà nghĩ lại thì mình thấy mình là người hổng được tốt, hổng có được lòng gì nè … à, quảng đại!

- Nếu Nhan Vũ cầm quân đánh nhà Tống một cách lạnh lùng thì Kỷ Vân sẽ đổi thái độ cho đúng cái câu, “giặc tới nhà đàn bà cũng úynh!” Nhưng Nhan Vũ lại đi nói trận pháp đường đi nước bước của Vũ để Vân về mà tâu chuyện với Vương gia, lo mà rút quân để giữ mạng dân lành. Còn Vũ sẽ thưa với Kim vương giao hòa với nhà Tống. Trong suy nghĩ của Vân, Nhan Vũ là người nhân hậu và quân tử, mặc dù hơi bị chưng hửng là cái anh chàng thầy thuốc bần dân hôm nào lại là một Nhất điện của triều Kim, Vân vẫn hi vọng một tình yêu có thể nối bờ khi 2 nước giao hòa. Và Vân không phải là người con gái vô tình, Vân hiểu tình yêu của Quân Thành dành cho Vân chứ không phải cái kiểu “ngây thơ cụ” , “Hả! Anh yêu tôi! Trời ơi, sao mà tôi không biết!” … hihih … xạo!!! Nhưng cái hi vọng đó bị tên quân vào báo đập cái vỡ cái rầm, “Nhất điện vương phi”. À hà … Kỷ Vân không “quảng đại” như Quân Thành, bà này rất là … ah hèm … tui, … "ta đến trước không thách đấu thì thôi, kẻ đến sau sao dám nghinh chiến“, bà Vân này chảnh không thua gì bà Cơ ... xxxxuuuuaấttttt trận!
 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật