Hồi 21: Trương Quân Vũ  
 
  HỒI 21
(Vũ ra quân đánh với Thành. Đánh vài hiệp, Thành đánh không kịp, nên bỏ chạy. Vũ thảy cây giáo xuống đất, đưa tay ra, mắt vẫn đằng đằng sát khí nhìn về phía Thành chạy. Tên quân kính cẩn dâng cây cung tên có gắn sẵn 3 mũi tên.)
CHUYỂN CẢNH:

Thành chạy về 1 phía thì có Tam điện đứng chặn, chạy về phía khác thì bị Nhị điện chặn đường. Chỉ còn 1 đường vào khu rừng mà Diệp Cơ bị lạc vào. Ý là Vũ muốn giết Thành để tế hồn Diệp Cơ, nên lập binh đưa Thành vào rừng.
HỒI 22
Thành bối rối biết mình bị trúng kế, định chạy thì Vũ đã chặn trước mặt. Vũ xoay người lại nhìn Thành đầy hờn căm, đưa cung tên lên, rút 1 mũi tên bắn, nhưng chỉ là bắn kiểu mèo vờn chuột. Vũ bắn 1 mũi bên trái Thành. Thành loạng choạng lui bước, Vũ rút tên thứ 2 bắt bên phải của Thành, Thành té xuống đất, ráng lui người. Vũ đứng yên, rút mũi tên cuối cùng chỉa thẳng vào Thành, chuẩn bị bắn … thì Vương phi trong trang phục võ tướng chạy ra)

V Phi: Dừng tay!
Vũ: Cô mẫu!
(V Phi đỡ Thành đứng dậy, cầm 1 sợi dây ngọc bích đưa cho Thành)
V Phi: Trương công tử có nhận ra ngọc bích này không?
Thành: Trương Quân Vũ … là … là huynh trưởng của tôi. (Thành lật đật rút trong người sợi dây mang ngọc bích) Nhưng theo lời mẫu thân thì đại ca đã …
(V Phi nhìn Thành lắc đầu. Thành và Phi đưa mắt nhìn Vũ, Vũ vẫn còn ngạc nhiên không hiểu gì hết)
 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật