Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ  
 
 

(Tiếng trống nhộn nhịp đánh lên, chuyển cảnh buổi tối, đuốc sáng rực, gió thổi bay lá cây, đoàn vũ công nam nữ lã lướt điệu nhạc Kim bang. Kim vương oai phong ngồi trên ngai cao cùng Tam Nhị điện và các bá quan triều Kim. Cho xin tiền cảnh của chùa cho rộng và đẹp. Vũ và Cơ lộng lẫy trong trang phục hoàng triều ra .)


- Sai lầm ở chỗ này là dùng quá nhiều vũ công, làm cho cặp vũ chính, Vũ Linh và Thoại Mỹ, không có cơ hội trổ tài. Thật ra thì toàn cảnh rất đẹp rất công phu, nhưng lọt vào 2 máy quay thì rất nhiều cảnh đẹp bị mất.
- Đạo diễn Lê Lộc phàn nàn rằng anh không đủ đèn để lấy hết hậu cảnh của hoàng cung. Ý của anh là lấy trọn cảnh “hoàng cung” đằng sau Kim vương để hình ảnh được “hoành tráng”, nhưng rất tiếc là dàn máy điện không kéo nổi dàn đèn theo ý của đạo diễn, mặc dù Lê Lộc đã yêu cầu mở hết tất cả dàn đèn trong khu Trấn Biên để hậu thuẫn.

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật