Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ  
 
 

Hồi 1: VÂN VŨ TAO NGỘ

- Chủ ý: 100% thoại. Cả đoạn này Ti để thoại chứ hoàn toàn không có 1 lời ca. Tự nhiên Ti cảm thấy giữa 2 người mới gặp ngoài rừng mà hát qua hát lại … hơi bị kỳ. Một cô bị thương, gây lộn với người thanh niên xa lạ mà dùng lời ca thì Ti thấy không thoải mái. Một anh thầy thuốc mà đi phân trần giải thích dài dòng trời trăng mây nước thì không hay.


- Khác biệt giữa phim và kịch bản: đáng lẽ đoạn cuối a Linh phải bồng Trinh Trinh nhưng vì đạo điễn chọn đoạn quay ở trong cỏ hơi cao, rễ cây chằn chịt và nhất là trên đoạn đường dốc nghiêng. Quần áo của chàng và nàng bị tà hơi nhiều nên a Linh không bồng Trinh Trinh đi nổi vì quá dễ té.


- Vui: Khi nhìn Trinh Trinh mặc bộ đồ xanh ngồi trong rừng xanh, cây xanh, cỏ xanh … a Linh chọc Trinh Trinh là “Thanh xà”. Mà đúng thiệt, nhìn vô hổng thấy Trinh đâu hết, chỉ toàn một màu xanh và ... xanh.


- Điểm trừ: a Linh và Trinh có thể diễn tửng hơn 1 tí thì đoạn này sẽ được vui nhộn và dễ thương hơn.

 
 
   
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ