Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/trieuphi/include/cls_connect.php on line 44
TrieuPhiLoanYenBang
 
 
 
 
-- Đại Nam Production
  -- Cửu Tuyền Lai Sinh
  -- Nước Mắt Giai Nhân
  -- Lưỡng Quốc Thâm Tình
  -- Vũ Linh Website
 
 
 
 
 
 
Tóm Tắt Nhân Vật
23.05.2008, 1:37 AM
TÓM TẮT NHÂN VẬT

1. Triệu Phi: nguyên soái nước Yên, vì hận thù gia đình bị Yên vương giết chết, nên đầu Hàn bang, cưới công chúa Hàn Cơ của Hàn bang, kéo binh về hỏi tội Yên vương. Trên đường dẫn binh về, Phi phải đánh ải Khấu Giang, giết chết tướng Lưu Pha; đánh Dương Thành của đô đốc Dư Thông; đấu lý với Lạn thái sư; cuối cùng là vào đế kinh đánh Yên vương. Triệu Bá cản và trị tội Phi không giữ chữ trung. Nhờ Yên vương, Hàn Cơ và các bá quan văn võ xin dùm, nên Phi được thoát tội.
Nhân cách: con nhà tướng, anh hùng, hiếu với cha, thương em gái, thương vợ. Coi trọng chữ gia đình trên hết.

2. Triệu Bá: tướng quốc của Yên bang. Cha của Triệu Phi. Là một công thần lập quốc, nhưng bị Lưu Báo thừa tướng hại. Yên vương tru di tam tộc họ Triệu. Nhưng do người khâm sai tráo độc dược, nên ông sống sót. Khi Triệu Phi về đế đô định giết Yên vương trả thù, ông cản và trị tội con mình phản vua.
Nhân cách: trung thần, nghiêm quân và thương con

3. Dư Thông: Đô đốc của Yên bang, bạn đồng liêu của Triệu Phi, trấn giữ Dương Thành. Lúc Phi kéo quân về đánh Yên bang, Dư Thông dẫn binh cản, và uống rượu từ bạn. Đánh thua Phi, nên phải chạy loạn, gặp Triệu Bá, đưa ông về lại đế đô. Triệu Bá xử chết Triệu Phi, Dư Thông là người thi hành quân pháp.
Nhân cách: tướng, trung quân, mến bạn.

4. Lạn Thái Sư:Thầy dạy đạo lý tam cang ngũ thường của Yên bang. Khi Phi sắp kéo binh vào đế đô, ông ra chận lại, bảo Phi phải giữ đạo trung quân.
Nhân cách: ông thầy chữ già, lụm cụm, vui tánh.

5. Trương Học:đại phu của Yên bang. Lúc Phi ở Hàn bang, ông vâng lịnh Yên vương qua cầu hòa với Phi.
Nhân cách: trung quân, hiền, hàng trưởng thượng

6. Lý Gia: đại phu của Yên bang. Lúc Phi ở Hàn bang, ông vâng lịnh Yên vương qua cầu hòa với Phi cùng với Trương Học
Nhân cách: trung quân, hiền, hàng trưởng thượng

7. Hàn Vương: Vua nước Hàn, anh trai của Hàn Cơ. Vì mến tài của Triệu Phi, nên đã che chở Phi khi gia đình bị hại; gã em gái Hàn Cơ và phong Triệu Phi làm tướng quốc.
Nhân cách: vua hiền, giữ đạo nghĩa, mến người tài, thương em gái

8. Yên Vương: Vua nước Yên, vì tuổi nhỏ, nên bị Lưu Báo thừa tướng sóan quyền, ra lịnh giết oan họ Triệu. Khi hiểu chuyện, vua hối hận và phục chức họ Triệu.
Nhân cách: trẻ tuổi, nhu nhược.

9. Lưu Báo: thừa tướng của nước Yên. Hại gia đình họ Triệu. Bị Triệu Phi giết chết.
Nhân cách: gian thần, hiểm độc.

10. Lưu Pha: con của Lưu Báo, theo cha hại họ Triệu. Bị Triệu Phi giết chết.
Nhân cách: gian thần, hiểm độc.

11. Mã soái: phó soái của Hàn bang, theo hầu Triệu phi

12. Hàn Cơ: công chúa của Hàn bang. Trong khi giao đấu với Phi, cảm mến Phi. Khi Phi bị loạn tên của Lưu Pha, Hàn Cơ cứu đem về. Được anh trai gã cho Phi, và theo chồng về Yên bang.
Nhân cách: hiền thục, thương chồng.

13. Triệu Khương:
em gái của Triệu Phi. Bị chết vì loạn tên.
Nhân cách: trẻ tuổi, nhí nhảnh.

--------

Hàn Vương: thay vì là Hoàng Huynh được đổi thành Hoàng mẫu vì bên biên tập muốn cân bằng 1 chút bên đào. Tuồng nhiều kép quá sẽ khô khan.
 

Notice: Undefined variable: i in /home/fmlvktqi0123/public_html/trieuphi/templates/index.tpl on line 59
Những tin liên quan:
 
HỒI 1: TRIỆU KHƯƠNG
HỒI 2: TƯỚNG QUỐC TRIỆU BÁ
HỒI 3: HUYNH MUỘI THÂM TÌNH
HỒI 4 : LƯU BÁO
HỒI 5: CÔNG CHÚA HÀN CƠ
HỒI 6: LOẠN GIANG KHẨU
HỒI 7: KHÓC TRIỆU KHƯƠNG
HỒI 8: TRIỆU HÀN SONG HỶ
HỒI 9: HÀN VƯƠNG
HỒI 10: QUÂN TRƯỜNG
HỒI 11: THÀNH GIANG KHẨU - LƯU PHA
HỒI 12: VŨ KHÚC HÀN BANG
HỒI 13: VƯỜN SAU CUNG CỦA HÀN CƠ
HỒI 14: TRUƠNG HỌC, LÝ GIA
HỒI 15: TRIỆU PHI ĐĂNG ĐÀN
 
 
 
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No. 07
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No.16
 Triệu Phi Loạn Yên Bang - DVD Hậu Trường
 Phòng Thâu Tiếng - Clip 3