Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện  
 
 


Diệp Cơ đánh với Kỷ Vân, bị Quân Thành dùng tên bắn.
(Cơ và Vân vũ đạo đánh với nhau bất phân thắng bại. Cả hai cùng nể trọng nhau, nhưng vì ghen tức nên không ai nhường ai. Cơ đánh tới tấp, làm Vân đỡ không kịp, bị té. Cơ đưa cao giáo lên định giết Vân, nhưng lưỡng lự. Thành từ xa tưởng Cơ sắp giết Vân, rút tên bắt trúng vào ngực Cơ. Quân đôi bên nhảy vào đánh nhau. Thành chạy tới đỡ Vân đi. Cơ cũng tìm đường tẩu thoát.)


- Mành Bản Đào: khúc nhạc quảng này có nhịp nhàng khá lộn xộn. Trinh Trinh rất là điêu luyện, cô lạng qua lạng lại a ơ rất trúng nhịp. Lúc Ti viết thì cũng phân nhịp được lắm, tự nhiên khi vô phòng thâu… quáng gà! Cái quáng gà coi vậy mà biết lây nha, nó lây qua luôn nhạc trưởng Minh Tâm. Anh Minh Tâm với Ti cùng nhau lầm bầm với nhau mới từ từ đưa nhịp vào cho ns dễ theo.

- Chủ ý: Hai bà nữ tướng ra trận ... có cần phải giải thích thêm không? hihihi...

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật