Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4  
 
  Đang quay ở khu cổ mộ thì máy nổ... nổ! Thường thì đoàn phim chỉ cần 1 máy phát điện, nhưng vì đ/d Lê Lộc đòi thêm đèn và máy nên phải kéo theo 1 máy phát điện. Có ý kiến là 4 đèn cũng đủ rồi, nhưng đ/d Lê Lộc nhất định không chịu, hoặc là đóng máy về, sáng may quay, kéo thêm ngày quay, hoặc là chạy vào Sài Gòn kéo máy phát điện khác cho anh. Thế là chia 2 ngã: 1 mặt lo liên lạc vào Sài Gòn kéo thêm máy điện, 1 mặt hì hục sữa máy nổ. Lúc đó cũng 7-8 giờ tối rồi, ai cũng rã rời vì đi từ lúc 6 giờ sáng. A Linh cũng mồ hôi ướt cả người, có ý kiến là thôi nghĩ sáng quay tiếp. Nhưng đoàn phim vẫn còn hăng lắm, đ/d nói chỗ này còn 1 đoạn ngắn chừng 5' là xong, kéo quân về rồi mai kéo trở lại là một vấn đề lớn, nên ý ông muốn xong cho rồi. Đ/d Lê Lộc mà quyết định rồi thì chắc chỉ có biên tập HSV và Vũ Linh mới phủ quyết được, ngoài ra chắc không có ai. Anh Việt im lặng. A Linh dù mệt nhưng cũng đồng ý theo đạo diễn. Chừng 1 tiếng sau thì kỹ thuật viên họ sửa được máy nổ, thế là...quất tiếp!

Trời tối hù, đi sợ lọt hố muốn chết, nên đứng đâu là đứng yên 1 chỗ. Thỉnh thoảng nghe tiếng là "rắn" rồi "kiến". Thêm nữa là muỗi mà người ta nói "muỗi gì mà như con ruồi!" Quay xong cảnh diễn chỉ 5' mà mất hết cả tiếng đồng hồ. Rồi lại dọn đồ sang chỗ khác. Đêm vẫn còn dài... chưa hết!

 

 
 
  Xem tiếp...  
 
  Những tin tức mới nhất:  
 
Đơn Đặt Hàng
Giới Thiệu DVD: Lưỡng Quốc Thâm Tình
Hồi 01: Vân Vũ Tao Ngộ
Hồi 02: Khúc Tiêu Thiều
Hồi 03: Trương Quân Thành
Hồi 04: Trương Phu Nhân
Hồi 05: Vân Vũ Tình Ca
Hồi 06: Tổng Kỳ
Hồi 07: Biệt Khúc Sông Dương
Hồi 08: Hoàn Nhan A Cốt Đả
Hồi 09: Vũ Khúc Hòan Cơ
Hồi 10: Hồi Diệp Cơ
Hồi 11: Hoàn Vương Phi
Hồi 12: Vũ Cơ Bái Lễ
Hồi 13: Hận Tình Diệp Cơ
Hồi 14: Nam Tiến Khai Phong
Hồi 15: Nhất Điện Triều Kim
Hồi 16: Diệp Cơ Loạn Trào
Hồi 17: Hận Tình Lâm Kỷ Vân
Hồi 18: Hùng Thư Đối Diện
Hồi 19: Đại Chiến Tây Môn Thành
Hồi 20: Khóc Diệp Cơ
Hồi 21: Trương Quân Vũ
Hồi 22: Hoàn Nhan Vũ
Hồi 23: Huynh Đệ Thâm Tình
Hồi 24: Trương Quân Hùng
Hồi 25 (Phần 1): Trương Phu Nhân
Hồi 25 (Phần 2): Trương Quân Hùng
Hồi 26: Đại Chiến Khai Phong Thành
Hồi 27 (Đoạn Kết): Ly Biệt - Vân Vũ Cơ
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 1
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 2
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 3
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 4
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 5
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 6
Hồi Ký - Hành Trình Theo Đoàn Phim 7
Khán Giả Viết
Ngày Phát Hành
Soạn Giả Viết
Thông Báo Đặc Biệt
Tin Tức Cập Nhật