Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Mua DVD Liên Hệ
Trợ Lý Đạo Diễn: Thành Chiến
 

Đa năng trong việc làm, anh Thành Chiến vừa là nghệ sĩ của kịch bản, vừa là người chọn cảnh mà cũng là người tạo gốc hình cho đạo diễn và quay phim lấy hình.  Anh làm việc cho đoàn phim cho trung tâm Đại Nam như chính bản thân mình, rất tỉ mỉ, rất kỹ lưỡng trong chi tiêu, và nhất là rất sáng tạo trong nhân sự và cảnh diễn.

Copyright © 2019 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com