Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Mua DVD Liên Hệ
Soạn Giả: Văn Tiên
 

Châu Du và Khương Duy là hai người hùng “một thuở” của Văn Tiên từ lúc cô tập tành theo ông cố và các ông cậu ôm cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Chí của La Quán Trung. 

Với thời đại vi tính và thông tin rộng rãi trên mạng toàn cầu, các bản văn, bài viết, phân tích các nhân vật nổi tiếng càng được phổ biến.  Văn Tiên đã tìm đọc thêm về nhân vật Châu Du trước khi đặt bút viết kịch bản.  “Châu Du Đại Soái” là một kịch bản soạn từ tiểu thuyết dã sử và các văn bản chính sử. 

http://kongming.net/novel/kma/zhouyu.php

Copyright © 2019 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com