Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Mua DVD Liên Hệ
Đàn Kìm: Tấn Đức
 

Anh Tấn Đức thật vui vẻ và nhập tâm vào bài bản để cùng tấu khúc với các bạn nhạc công.  Các tay đàn cổ nhạc của miền Nam hãy còn quá trẻ và yêu nghề. Mong rằng các anh được mãi sống với nghề.

Copyright © 2019 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com