Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Mua DVD Liên Hệ
Đạo Diễn: Lê Lộc
 

Nổi tiếng với lối hò hét đoàn phim từ nghệ sĩ đến phụ quay, đạo diễn Lê Lộc luôn là người được đặt hết niềm tin vào khi phải quay những kịch bản khó trong thời gian ngắn và khi phải đối phó với thời tiết thất thường của vùng biển.

Anh bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng, với chiếc microphone nhỏ trong tay như cái lịnh bài quyết định vận mệnh của cảnh diễn.  Một tiếng hét lên, “Quay!” là tất cả đều vào với kịch bản.  Ai cũng cho rằng không có Lê Lộc trong kịch bản Châu Du Đại Soái thì bản quảy khó mà thành được trong dự định.  Tiên có chuyển những lời khâm phục này đến với anh.  Anh cười thật tươi, nhưng không khỏi những cái lắc đầu “hú hồn” nhẹ.

Copyright © 2019 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com