Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Mua DVD Liên Hệ
Quay Phim: Thiên Phú
 

Quay phim Thiên Phú còn rất trẻ nhưng không vì thế mà anh không chuyên nghiệp.  Thiên Phú chuyên lấy đại cảnh nên anh thường ngồi trên máy boom đưa thẳng lên cao.  Trong kịch bản này, có đoạn lấy đại cảnh mà trên cầu của khu văn hiến Đại Nam không đủ rộng, nên dàn boom phải đưa ra ngoài làm Thiên Phú ngồi chơi vơi trên mặt hồ rộng lớn.

Copyright © 2019 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com