Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Mua DVD Liên Hệ
Biên Tập: Hoàng Song Việt
 

Anh Hoàng Song Việt luôn là người yểm trợ hết lòng cho Văn Tiên trong thời gian lên lịch diễn, giữ lịch diễn và giúp chỉnh lý bài bản và văn từ trong kịch bản.  Có những lúc anh đã phải bỏ hết tất cả công việc của mình để có mặt trong phòng thâu để hổ trợ cho cô em gái tác giả non tay này để ẻm bớt run.

Copyright © 2019 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com