Bạn chọn bộ DVD nào?
 
Live show Đêm Vũ Linh sẽ bắt đầu vào lúc 18h00, ngày 06 & 07 tháng 05, 2017 (Thứ 7 & Chủ Nhật). Các số vé còn lại, sẽ được bán trong ngày trình diễn tại Viet Perfoming Arts Center từ 1:00pm đến trước giờ trình diễn Thứ Bảy (05/06/2017) & Chúa Nhật (05/07/2017). Xin mua sớm kẻo hết vé.

Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập IV: Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
phát hành ngày 04 tháng 09, 2015
27.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
DVD Hậu Trường & Audio Tiểu Khúc
phát hành ngày 04 tháng 09, 2015
9.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập III: Tần Chiêu Đế Lập Quốc
phát hành ngày 28 tháng 05, 2015
27.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập II: Phù Kiên Nhập Khương
phát hành ngày 16 tháng 02, 2015
27.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập I: Phù Kiên Thí Chúa
phát hành ngày 22 tháng 12, 2014
27.99 USD
 

    Các DVD Khác:
Ngũ Tử Tư Phạt Sở
(2 DVDs)
$25.99
Ngũ Tử Tư Phạt Sở
(4 Audio CDs)
$12.99
Châu Du Đại Soái
(2 DVDs)
$17.99
Tây Thiên Vũ Khúc
(2 DVDs)
$17.99

 
Triệu Phi Loạn Yên Bang
(1 DVD)
$12.99

Cửu Tuyền Lai Sinh
(1 DVD)
$8.99
Lưỡng Quốc Thâm Tình
(1 DVD)
$12.99
Nước Mắt Giai Nhân
(1 DVD)
$8.99

 
VŨ LINH – THANH THANH TÂM (20 NĂM SÂN KHẤU) $8.99
(1 DVD, 2 hr. 35’ )
$8.99
Nhất Long
Lục Phụng

(1 DVD)
$7.99
Trọn Bộ Hành Trình
Về Miền Tây

(1 DVD)
$14.99
 
Copyright © 2018 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết Kế Bởi: WebAndWeb.Com