Bạn chọn bộ DVD nào?
 
Do trễ visa từ Việt Nam vào Mỹ, Đại Nam xin dời chương trình Đêm Vũ Linh vào ngày 28 tháng 05, 2017. Xin được thông báo chi tiết về chương trình trong tương lai.

Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập IV: Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
phát hành ngày 04 tháng 09, 2015
27.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
DVD Hậu Trường & Audio Tiểu Khúc
phát hành ngày 04 tháng 09, 2015
9.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập III: Tần Chiêu Đế Lập Quốc
phát hành ngày 28 tháng 05, 2015
27.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập II: Phù Kiên Nhập Khương
phát hành ngày 16 tháng 02, 2015
27.99 USD
 
Tần Chiêu Đế Đại Chiến Ngũ Hồ
Tập I: Phù Kiên Thí Chúa
phát hành ngày 22 tháng 12, 2014
27.99 USD
 

    Các DVD Khác:
Ngũ Tử Tư Phạt Sở
(2 DVDs)
$25.99
Ngũ Tử Tư Phạt Sở
(4 Audio CDs)
$12.99
Châu Du Đại Soái
(2 DVDs)
$17.99
Tây Thiên Vũ Khúc
(2 DVDs)
$17.99

 
Triệu Phi Loạn Yên Bang
(1 DVD)
$12.99

Cửu Tuyền Lai Sinh
(1 DVD)
$8.99
Lưỡng Quốc Thâm Tình
(1 DVD)
$12.99
Nước Mắt Giai Nhân
(1 DVD)
$8.99

 
VŨ LINH – THANH THANH TÂM (20 NĂM SÂN KHẤU) $8.99
(1 DVD, 2 hr. 35’ )
$8.99
Nhất Long
Lục Phụng

(1 DVD)
$7.99
Trọn Bộ Hành Trình
Về Miền Tây

(1 DVD)
$14.99
 
Copyright © 2017 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết Kế Bởi: WebAndWeb.Com