Trương Phu Nhân (Thoại Miêu), Hoàn Nhan Vũ (Vũ Linh)

HỒI 4

(Cảnh nhà sau của dinh vương gia, lá thuốc được phơi đầy ở sân, Vũ đang đổ lá thuốc trong gùi ra. Trương phu nhân bước vào. Đoạn này vì Trương phu nhân và Vũ vì có quan hệ mẹ con mà không biết, chỉ cảm giác trong tâm linh)

Vũ:

 Kìa phu nhân, mời ngồi.

Trương  Phu Nhân:

Con để đó cho ta. Mấy việc này sao con không bảo tụi gia đinh làm.

Vũ:

Dạ, được phu nhân cho tá túc, tiểu điệt đâu dám làm phiền người nhà.

Trương Phu Nhân:

Con là ân nhân của Trương gia, có gì phiền hà ai chứ. 

Vũ:

Dạ.