Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/trieuphi/include/cls_connect.php on line 44
TrieuPhiLoanYenBang
 
 
 
 
-- Đại Nam Production
  -- Cửu Tuyền Lai Sinh
  -- Nước Mắt Giai Nhân
  -- Lưỡng Quốc Thâm Tình
  -- Vũ Linh Website
 
 
 
 
 
 
 
Bạn đang xem video clips: Phòng Thâu Tiếng - Clip 2
Nội dung: Đoạn này là phần song tấu giữa Vũ Linh và Thy Trang.  Thy Trang không có trong phòng thâu.  Phần này là anh Vũ Linh tạm thoại trước để cho bên dàn nhạc chơi phần intro trước khi vào điệu.
 

 
 
 
 
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No. 07
 Hậu Trường - Vũ Khúc Hàn Bang, Take No.16
 Triệu Phi Loạn Yên Bang - DVD Hậu Trường
 Phòng Thâu Tiếng - Clip 3